Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

POSLOVNI PROFIL

 


 

dr MILAN JANKOVIĆ
predsednik Privredne komore Beograda
Lider

''Izgradnja i razvoj tržišne privrede koja je i sada u tranziciji, nemoguća je bez postojanja lidera koji svakodnevno utiču na suštinske privredne reforme.

Osnovni CV

Milan Janković, rođen je 29. aprila 1956. godine u Zemunu, otac petoro dece, diplomirani ekonomista i doktor nauka, na čelu Privredne komore Beograda od 2000. godine.

Dobro poznaje engleski, italijanski i francuski jezik.

REZULTATI:

Privredna komora Beograda postala je članica nekoliko zvaničnih međunarodnih instiucija u čijim telima je dr Milan Janković dobio zapažene funkcije. Neke od tih institucija su:

 • OECD LEED PARTNERS CLUB ( regionalni ekonomski razvoj)
 • Unija malih i srednjih preduzeća ( SME Union- EPP Party) Brisel
 • Dunavska saobraćajna i turistička komisija (saobaraćajni i turistički potencijali koridora VII)
 • Međunarodna trgovinska komora – prijem u Svetski savet Međunarodne trgovinske  komore (Internacional Chamber of Commerce)

POHVALE, ZAHVALNICE, PRIZNANJA, DIPLOME I NAGRADE:

Druge funkcije:

Uporedo sa dnevnim aktivnostima kao predsednik Komore, obavljao je i niz drugih funkcija: 

 • predsednik Upravnog odbora Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Srbije;
 • predsednika SECI-pro komiteta;
 • član Upravnog odbora i Skupštine bivše Privredne komore Jugoslavije;
 • član Upravnog odbora preduzeća "Rekord" Rakovica;
 • član Upravnog odbora "Poštanske štedionice";
 • član Skupštine Privredne komore Srbije;
 • član Upravnog odbora Beogradske poslovne škole;
 • član Izvršnog odbora svetske komorske mreže.

Vizija:

''Privredna komora Beograda je postala savremena efikasna, proaktivna, dinamična, moderno organizovana institucija, koja se kroz mnogobrojne aktivnosti prezentovala kao lider u stvaranju novih vrednosti za svoje članice''.

Unapređenje rada Komore:

''Aktivno učestvujući u brojnim aktivnostima udruženja, centara i drugih oblika rada u Komori, predsednik Janković je svojim radom doprineo kreiranju novih usluga i informacija za članice, kao i unapređenju rada odbora i udruženja, što je rezultiralo povećanjem zainteresovanosti članica za rad Komore''.

Zadaci Komore:

''Komore, kao asocijacije privrede sa najdužom tradicijom (150 godina), mora da izgradi partnerski odnos sa državom. Na taj način bi se zajedničkim naporima efikasnije pronalazila rešenja za probleme članica i izgradnju tržišnog privrednog ambijenta, a posebno u delu koji se odnosi na pripremu i primenu zakona i strateških odluka koje se tiču privrede.

Posebno značajna aktivnost predsednika Komore je, kao učesnika  na mnogim međunarodnim kongresima, brojnim ekonomskim forumima i skupovima, da predsedava, drži predavanja, informiše sagovornike o domaćoj privredi, radi internacionalizacije poslovanja naše privrede, njene promocije u zemlji i inostranstvu''.