Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

EXPORT HELPDESK

EXPORT HELPDESK – online usluga, kreirana је od strane Evropske Komisije, radi lakšeg pristupa zemalja u razvoju tržištu EU. Pretraživanje baze podataka je besplatno i prilagođeno korisnicima. EXPORT HELPDESK pruža sve relevantne informacije neophodne izvoznicima, koji žele da nastupaju na tržištu EU.

Korisnicima su dostupne sledeće informacije:

 1. Informacije o uvozničkim zahtevima EU i zemalja članica EU, kao i o porezima u EU
 2. Informacije o preferencijalnom uvozničkom režimu EU
 3. Linkovi ka drugim državnim i međunarodnim institucijama i organizacijama uključenim u trgovinu i promociju
 4. Informacije o trenutnom stanju na tržištu EU

Baza podataka raspolaže sa šest pretraživača:

 1. Obaveze i porezi – Requirements and Taxes
 2. Uvozničke tarife – Import Tariffs
 3. Carinska dokumentacija – Customs documents
 4. Pravila o poreklu robe – Rules of Origin
 5. Trgovinska statistika – Trade Statistics
 6. Tržište – Market Place
 7. Linkovi – Links
 8. Kontakti – Contacts

EXPORT HELPDESK je dostupan na zvaničnom web – site EU – EUROPA – Gateway to the European Union (http://ec.europa.eu/trade/issues/global/development/thd_en.htm) kao i Delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji (http://exporthelp.europa.eu/).