Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DOZVOLA EU ZA IZVOZ MLEKA

Srbija je dobila dozvolu za izvoz mleka i mlečnih proizvoda na tržište EU, kao i za prevoz tih roba kroz zemlje EU na druga tržišta, saopštilo je Ministratsvo poljoprivrede. Evropska unija je još januara ove godine donela odluku da Srbiju stavi na listu « trećih « zemalja, kojima je dozvoljen izvoz mleka i mlečnih proizvoda na tržište EU i tranzit kroz zemlje EU na druga i treća tržišta.Odluka je doneta prilikom razgovora delegacije resornog ministarstva i Uprave za veterinu sa komesarom za zaštitu zdravlja i bezbednosti hrane EU, Markusom Kiprijanijem u Briselu.
Ta odluka će uskoro biti objavljena u Službenom glasniku EU. Svi domaći proizvođači koji imaju robu koja sadrži više od 6% mleka , moći će da je plasiraju u EU a što otvara mogućnosti za izvoz konditorskoj industriji.
Problem tranzita mlečnih proizvoda kroz EU pojavio se 01.januara 2007.godine kada su Rumunija i Bugarska postale članice EU, pa Srbija nije mogla da kroz njihovu teritoriju izvozi mleko i mlečne proizvode na tržište Rusije, prema procenama Ministarstva poljoprivrede zbog ovog tranzita Srbija je izgubila 12 miliona dolara.