Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OLAKŠICE ZA OSNIVANJE FIRMI

Evropska komisija će već u junu predložiti nova pravila za formiranje evropskih akcionarskih društava, najavljeno je u Briselu. Evropsko akcionarsko društvo proizlazi iz prava Evropske unije tako da firme nisu obavezne da se prilagođavaju pravnom sistemu pojedinačnih zemalja u kojima deluju. Institut evropsko akcionarsko društvo uveden je 2004. godine, ali ga je dosad iskoristilo samo malo firmi. Prema ocenama ekonomskih analitičara, ovaj institut, onako kako je regulisan, odgovara većim firmama, a destimulativan je za male i srednje koje čine 90 odsto svih preduzeća u EU. Prema važećim pravilima, evropsko akcionarsko društvo mogu da osnuju firme bar iz dve zemlje EU s minimalnim kapitalom od 120 hiljada evra. To, kako se upozorava, automatski eliminiše ogromnu većinu manjih firmi za koje je to prevelika suma. Osim smanjivanja minimalnog kapitala, među novim pravilima koja će biti predložena, nalazi se i mogućnost da evropsko akcionarsko društvo pod određenim uslovima osnuje firma koja deluje u samo jednoj zemlji EU.