Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DESET GODINA POSTOJANJA JEDINSTVENE VALUTE-EURA

Lideri Evropske unije su pre deset godina, u maju mesecu, doneli istorijsku odluku o uvođenju Eura. Ova valuta se pojavila  na tržištu u januaru mesecu 1999.godine i stvorena je Ekonomsko-Monetarna Unija (EMU).
Danas oko 320 miliona građana Evrope (više od ukupnog stanovništa USA), u 15 zemalja, koristi istu valutu, kao i prednosti integrisanog tržišta Evropske unije. Evropska komisija smatra da je Euro veliki uspeh, navodeći pri tom činjenicu da je Euro u kratkom roku od jedne dekade postao druga po značaju valuta u svetu.
Prosečan državni buđetski deficit u Evropskoj uniji, u 2007.godini, pao je na rekordnih 0,6% bruto društvenog proizvoda (u poređenju sa 4% tokom 80-tih i 90-tih godina).
Odražavajući ovaj trende Komisija je danas u stanju da preporući Savetu da obustavi proces kontrole nad Republikom Češkom, Italijom, Portugalijom i Slovačkom radi ostvarivanja prekomernog deficita.
Temelj procesa evropskih integracija, Ekonomsko-Monetarna Unija (EMU ), treba tako da se prilagodi kako bi mogla da se suoći sa izazovima globlizacije, deficitarnih prirodnih resursa i budućem naraštaju stanovništva.

Izvor: Europe Media Newsletter, Maj 2008.
Prevod : Dušanka Brajović-Car