Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA IZVEŠTAJ
O NAPRETKU SRBIJE ZA 2008.GODINU

Evropska Komisija, počev od 2002. godine, podnosi redovne izveštaje Savetu i Parlamentu EU o postignutom napretku zemalja zapadnog Balkana. Izveštaj o Srbiji obuhvatio je period od 01. oktobra 2007 do početka oktobra 2008.godine. U izveštaju se navodi da je Srbija potencijalni kandidat za članstvo, da EU daje smernice srpskim vlastima po pitanju prioritetnih reformi u okviru Evropskog partnerstva. Napredak u sprovođenju ovih prioriteta se podstiće i prati kroz Unapređeni stalni dijalog (USD).

Srbija prima pretpristupnu finansijsku pomoć u okviru Instrumenta za Pretpristupnu Pomoć (IPA). Te programe sprovodi Delegacija evropske Komisije u Beogradu, koja je preuzela odgovornost od Evropske agencije za rekonstrukciju za CARDS projekte koji su još u toku. Sredstva iz IPA-a programa za 2008.godinu, iznose 190,9 miliona evra. Ova pomoć je fokusirana na oblasti kao što su: jačanje demokratskih institucija, reforme državne uprave, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije, ljudskih prava i zaštita manjima. Podrška civilnom društvu u okviru programa za 2008.godinu iznosi preko 6 miliona evra.

U vezi ispitivanja ekonomskih dešavanja u Srbiji, Komisija se rukovodila zaključcima Evropskog Saveta iz Kopenhagena, koji je definisao da je za članstvo u Uniji potrebno postojanje funkcionalne tržišne ekonomije, kao i sposobnost suočavanja sa pritiscima konkurencije i tržišnim snagama u Uniji.

Vlada Republike Srbije donela je Nacionalni program za integrisanje Srbije u EU (NPI), i 05.februara 2009. godine usvojila prvi izveštaj o sprovođenju NPI-a za period jul-decembar 2008.godine.

Nacionalnim programom je planirano da Narodna Skupština Republike Srbije u izveštajnom periodu usvoji 64 zakona. Vlada je utvrdila predloge 49 zakona, od čega je Skupština Srbije usvojila 17. Nacionalni program je ispunjen 27% (17/64).

Od ukupno planiranih 20 podzakonskih akata (uredbi, odluka, strategija, memorandum o buđetu, zaključci), Vlada je usvojila 7, odnosno procenat realizacije je 35%. Ministarstva su planirala usvajanje 5 podzakonskih akata (pravilnici i naredbe), a usvojena su 2, što znaći da je učunak ministarstva 40%.

Na osnovu ovih pokazatelja, može se konstatovati da je Nacionalni program za integracije republike Srbije u EU, u periodu 01. jula do 31.decembra 2008. godine u celini gledano ispunjen sa 29%.