Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ODRŽAN 4. SASTANAK UNAPREĐENOG STALNOG DIJALOGA
PREDSTAVNIKA VLADE SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE

Sastanak Unapređenog stalnog dijaloga 4. po redu, održan je 14. juna 2007. godine. Direktor u Generalnom direktoratu za ekonomiju i finansije Evropske komisije, Antonio de Lečea, posebno je ocenio da su ekonomske reforme u 2006.godini napredovale u skladu sa kriterijumima iz Kopenhagena, ali je u nekim sektorima, kao što su jačanje konkurentnosti privatnog sektora i privatizacija, ima prostora za dalje unapređenje.

Drugog dana sastanka predstavnici Evropske komisije i Vlada Srbije razgovarali su o liberalizaciji «mrežnih« industrija (energetika, telekomunikacije, saobraćaj) i razvoju infrastrukture i sprovođenju Nacionalnog investicionog plana. Razgovaralo se i o reformi državne uprave i finansija, kao i o napredku u razvoju nacionalnog statističkog sistema i o saradnji u oblasti statistike sa Evropskom komisijom i drugim partnerima.