Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

USAGLAŠEN TEKST SPORAZUMA O
STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU SRBIJE EU

Posle završetka dvodnevne červrte tehničke runde pregovora između Srbije i EU, o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, koji su održani u Beogradu 12. i 13. jula 2007.godine, u potpunosti su usaglašeni sledeći stavovi:

  • liberalizacija trgovinskog režima industrijskih proizvoda
  • protokol koji se bavi pravilima o poreklu robe
  • period liberalizacije poslovanja javnih preduzeća sa pravilima poslovanja EU

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i šef pregovaračkog tima Srbije Božidar Đelić izjavio je da se očekuje još jedna tehnička runda pregovora 10. septembra 2007. godine, koja će se održati u Briselu. Sporno pitanje je ostalo oko nalaženja mehanizma koji će omogućiti potpunu sigurnost u trgovinskim odnosima dve strane u domenu šećera i proizvoda koji sadrže dosta šećera.
Republika Srbija je dobila kvote za izvoz u EU sledećih proizvoda:

  • 180.000 tona šećera, koji je jedan od najvećih izvoznih artikala koji donosi 120 miliona eura.
  • 8.700 tona teletine za bescarinski izvoz, čija je trenutna vrednost više od 30 miliona evra.
  • 55.000 hektolitara vina, koja je dobijena prvi put, kao i za
  • ribu-pastrmku i šarana.

Predstavnici EU su prepoznali strateški značaj poljoprivrede za Srbiju, pa je u pregovorima omogučeno da zaštiti najosetljivije proizvode u prelaznom periodu, ali i da se nakon tog perioda nastavi sa određenim zaštitom strateških proizvoda, kao što su voće, povrće i žitarice.
Predstavnik Evropske komisije, šef odeljenja za Srbiju u Generalnom direktoratu Tereza Sobiecki očekuje da će, u okviru poslednje tehničke runde pregovora, dve strane uspeti da usaglase preostali deo teksta Sporazuma.