Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NASTAVLJENI PREGOVORI SRBIJE SA EU

U Briselu su, nakon 13 meseci, nastavljeni pregovori EU sa Srbijom o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Zvanična runda pregovora otvorena je 13. juna 2007.godine, a razgovarano je o preambuli Sporazuma, opštim načelima, političkom dijalogu Srbije i EU i regionalnoj saradnji. Nastavak pregovora otvorili su evropski komesar za proširenje Oli Ren i šef delegacije Srbije, potpredsednik Vlade Božidar Đelić.

Prema izjavama srpskog pregovaračkog tima, zaključivanje Sporazuma mođe da se očekuje do kraja godine, što će otvoriti novu fazu u približavanju Srbije EU. Nakon potpisivanja Sporazuma, Vladu Srbije i parlament čeka veliki posao primene onog što je potpisano i usklađivanje ogromnog broja domaćih zakona i propisa sa evropskim.

Na osnovu toga, kako Srbija bude izvršavala obaveze iz Sporazuma, EU će biti u prilici da zakljući da li smo spremni da postanemo kandidat za članstvo u Uniji, ili ne, a cilj Vlade je da se Srbija nađe u statusu kandidata do 2008. godine.

Delegacije Brisela i Beograda pregovarale su o glavi sedam Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju , o kolima do sada nije razgovarano. Glavne teme su: sudstvo, bezbednosni sistem i ljudska prava. Velika runda tehničkih pregovora treba da se održi 12. jula 2007. godine, a tema će biti liberalizacija trgovine.