Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

BAZNI  UGOVORI

Evropska unija je osnovana na bazi 4 Ugovora (Treaties) i to :

  1. UGOVOR, kojim je osnovana Evropska Zajednica za ugalj i čelik (European Coal and Steel Community - ECSC), potpisan je u Parizu 23 jula 1952. godine. Istekao je 23. jula 2002.godine. Ovaj Ugovor je početak stvaranja carinske unije (ustanovljavanje zajedničke carinske stope prema trećim državama - čije je formiranje okončano 1968.godine) a koji je zajedno sa Ugovorom o formiranju Zajednice za atomsku energiju formirao zajednički sistem odlučivanja u vezi uglja, čelika i nuklearne energije.
  2. UGOVOR, kojim je osnovana Evropska Ekonomska Zajednica (European Economic Community - EEC), potpisan je u Rimu 1 januara 1958.godine.
  3. UGOVOR, kojim je osnovana Evropska Zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community-EURATOM), potpisan u Rimu zajedno sa Ugovorom o Evropskoj Zajednici.Ta dva Ugovora se često nazivaju » Rimski Ugovori », ali kada se koristi taj izraz obično se misli na Ugovor o Evropskoj Zajednici.
  4. UGOVOR o Evropskoj Uniji (The European Union) , potpisan je Mastrihtu 1 novembra 1993.godine.

Prva tri Ugovora formirala su zajednički sistem odlučivanja u vezi uglja, čelika i nuklearne energije i o drugim važnim sektorima ekonomije zemalja članica zajednice.

Ugovori (Treaties) su baza svega što radi EU.