Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

INSTRUMENTI POLITIKE EVROPSKE UNIJE

 • Zajednička spoljna i bezbednosna politika (The Common Foreign and Security policy - CFSP)
  Zajednička politika ustanovljena je Ugovorom o Evropskoj uniji kao nastavak prethodne evropske političke saradnje. Pruža okvir zajedničke politike u sferi odbrane, koja bi u budućnosti mogla postati zajednička odbrana (drugi stub EU).
  Odluke u sferi  zajedničke spoljne i bezbednosne politike (osim sprovođenja). Zajednički stavovi i Zajedničke strategije donose se jednoglasno, tačnije bez glasa protiv u Savetu Evropske unije, tj.Savetu ministara.

 • Saradnja u oblasti pravosuđa i pravosudnih poslova; Saradnja policije i pravosudnih organa po krivičnim pitanjima (Cooperation in the field of Justice and Home Affaris- JHA); Police and Judical Cooperation in criminal Matters
  Ovi vidovi saradnje treći su stub EU i njihovo delovanje zasniva se na međuvladinoj saradnji. Saradnja se ostvaruje u sledećim oblastima: imigracija i azil, trgovina drogom, međunarodne pronevere, građanski sporovi, carinska saradnja, saradnja policija zemalja članica, borba protiv ilegalnog useljavanja, kao i odnosi država članica sa trećim zemljama.

 • Acquis communautaire - Acquis
  Ovaj francuski termin (za "nasleđe ili" tekovinu  Zajednice), unutar EU koristi se u izvornom obliku. Skup je prava i obaveza koje obavezuju i povezuju unutar EU sve zemlje članice. Ono nije samo pravo u užem smislu, jer obuhvata: sadržaj, načela i političke ciljeve osnivačkih ugovora, zakonodavstvo usvojeno primenom osnivačkih ugovora Suda Evropske zajednice, deklaracije i rezolucije koje je Unija usvojila, mere koje se odnose na zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, na pravosuđe, unutrašnje poslove i međunarodne ugovore koje je Zajednica sklopila kao i ugovore između zemalja članica u oblasti delovanja Unije. Svaka država koja želi da postane članica Evropske unije mora prihvatiti odluke iz osnivačkih ugovora i uskladiti svoje zakonodavstvo sa Acquis communautarieom - acquisom Unije. 

 • Amsterdamski ugovor (Treaty of Amsterdam)
  Amsterdamski ugovor rezultat je rada međuvladine konferencije započete u Torinu 1996., koji su ministri spoljnih poslova zemalja članica potpisali u oktobru 1997. godine. Pravno, Amsterdamski ugovor sadrži anekse Ugovora o Evropskoj uniji, i kao takav ne zamenjuje druge ugovore, nego ulazi u pravne spise Unije. On je poslednji u nizu ugovora o Evropskoj uniji.