Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OSNOVNE SLOBODE EU

 

Član 12 Sporazuma evropske Komisije sprečava “ bilo kakvu diskriminaciju zasnovanu na temelju nacionalnosti “,  i ovo predstavlja jedan od osnovnih principa jedinstvenog tržišta. Diskriminacija se shvata kao različit tretman pod istim uslovima na osnovu nacionalnosti. Takođe je  zabranjeno različito tretirati uvozne proizvode od proizvoda domaćih proizvođača.

Blisko povezan sa principom jednakosti (nediskriminacije) je i princip međusobnog priznanja kojim se utvrđuje da je zakonodavna  regulativa bilo koje druge zemlje članice, ravnopravna sa domaćim zakonodavstvom.

Osnovne slobode EU su :

1. Slobodno kretanje proizvoda

Uklanjanje barijera među zemljama članicama je trajan koncept po kome države članice nemaju ovlašćenja da zadrže međusobne carinske barijere. Proizvodi koji se kreću jedinstvenim evropskim tržištem nemaju carinsku kontrolu od 01.01.1993.godine

2. Slobodno kretanje ljudi

Svi građani zemalja članica EU na osnovu validnog pasoša ili lične karte mogu da uđu u drugu zemlju. Ni pod kojim uslovima ne može se tražiti ulazna ili izlazna viza. Članom 17 Sporazuma  Zajednice, svaka osoba koja ima državljanstvo jedne od država članica poseduje i državljanstvo EU.

3. Slobodno kretanje kapitala

U skladu sa Sporazumom, zabranjene su sve restrikcije u kretanju kapitala  (investiranju ), kao i u plaćanju roba i usluga između zemalja članica. 

4. Slobodno kretanje usluga

Ovo sloboda omogućava inostranom preduzeću koje se bave pružanjem usluga, a potiče iz neke od zemalja članica EU, da ima isti tretman kao i domaće preduzeće.

Osnovne slobode su način da se na celom prostoru EU omogući liberizacija tj. slobodna konkurentnost.