Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

EVROPSKI USTAV- POTPISAN LISABONSKI UGOVOR

Ugovor koji je potpisan 14. decembra 2007. u Lisabonu, predstavlja redukovan Evropski ustav koji je odbačen pre dve godine na referendumima u Francuskoj i Holandiji 2005.godine Ugovor stupa na snagu 2009.godine i cilj mu je da olakša donošenje odluka u ovom bloku sastavljenom od 27 članica. U dokumentu, koji će obezbediti Uniji status pravnog lica u međunarodnim organizacijama, jedinstvenu spoljnu politiku i brže donošenje odluka , novine su da se ukidaju svi simboli EU, kao što je himna i zastava, a nacionalni parlamenti dobijaju veća prava da nadgledaju rad Evropskog parlamenta.

Osnovna obeležja Ugovora

Sistem glasanja : Članicama se dodeljuje broj glasova u zavisnosti od broja stanovnika. Taj sistem će stupiti na snagu tek 2014.godine, da bi se umirile bojazni Poljske koja smatra da takav sistem kažnjava male zemlje.

Predsednik: Mandat će mu trajati dve i po godine . Ovim se zamenjuje sistem po kome se države smenjuju na ovom položaju na svakih šest meseci.

Spoljni poslovi : Unija dobija svog ministra inostranih poslova , a ta funkcija treba da ojača zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku

Komisija EU : Izvršno telo smanjeno je sa 27 na 17 članova, koje biraju po principu rotacije sa petogodišnjim mandatom.

Povelja o pravima: Britanija je izuzeta iz povelje od 50 tačaka pošto je i dalje prisutna bojazan kako bi Povelja uticala na poslovni i zakonski sistem Britanije

Lisabonski sporazum će ojačazi sposobnost EU da deluje i da efikasno postiže ciljeve, izjavio je Žozr Manuel Barozo, predsednik Evropske komisije.

Sve države koje ubuduće budu želele članstvo u EU moraće strože nego do sada da poštuju kriterijume za prijem koje utvrđuje novi reforsmski ugovor.