Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NOVI SAJT EVROPSKE KOMISIJE ZA POSLOVNE LJUDE I GRAĐANE 

Evropska komisija pokrenula je novi sajt pod nazivom «Your Europe» (Vaša Evropa), na kome će građani i poslovni ljudi moći da dobiju osnovne podatke o uslovima poslovanja u državama - članicama Evropske unije, njihovom poreskom sistemu, izvorima finansiranja.

Evropski komesar zadužen za preduzetništvo, Ginter Ferhojgen (Guenter Verheugen), istakao je da će novi sajt olakšati veze sa preduzećima i smanjiti administrativne teškoće.

Sajt nudi spisak prava građana u okviru evropskog pravosuđa, uključujući slobodu kretanja i pravo na posao u bilo kojoj državi-članici Evropske unije. Putem sajta, moguće je podneti žalbu protiv pojedinih vlada Evropske unije zbog nepoštovanja propisa.

Za poslovne ljude sajt nudi podatke o poreskoj stopi u zemljama Evropske unije, kao i proceduru osnivanja firmi, kao i podatke o socijalnom osiguranju za zaposlene.

Evropska komisija pokrenula je sajt kako bi se olakšale administrativne procedure za poslovne ljude koji žele da registruju svoju firmu u Evropskoj uniji. Nedavno istraživanje Evrobarometra pokazalo je kako su birokratska opterećenja i komlikovani postupci druga najčešća prepreka pokretanju posla u Evropskoj uniji, posebno onima koji nisu precizno upoznati sa propisima i administrativnim postupcima koji se primenjuju u različitim državama Evropske unije.

Adresa sajta je : www.europa.eu.int/youreurope/index_en.html