Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OSNOVNE INFORMACIJE O TRENUTNOM STANJU PROCESA
PRISTUPANJA SRBIJE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI – STO

  • Republika Srbija je podnela zahtev za pristupanje STO – u statusu posmatrača, februara meseca 2005. godine.
  • Memorandum o spoljno - trgovinskom režimu – međuresorska Komisija za pristupanje Srbije STO, dostavila je 04.03.2005. godine.
  • Prvi sastanak Radne Grupe za pristupanje Srbije STO održan je 07. oktobra 2005. godine
  • Usledio je proces pitanja i odgovora država članica STO – opšti zaključak je da nema mnogo oblasti u kojima se razlikujemo od drugih zemalja, ali je potrebno usaglašavanje u oblasti fito - sanitarne kontrole i sistem dozvola za uvoz. To je horizontalni princip po kome sva pravila jedne zemlje moraju biti usklađena sa pravilima STO.
  • Dostavljena je inicijativa ponuda za pregovore o robama (industrijski i poljoprivredni proizvodi)
  • Drugi sastanak Radne Grupe za pristupanje Srbije STO održan je 08. juna 2006. godine. Pitanja su postavljana iz oblasti privatizacije (iako to nije u domenu STO), i o sistemu izdavanja uvoznih  dozvola i zaključak je da nismo usaglašeni u oblasti akciza. Ispitivan je naš Zakon o spoljno - trgovinskom poslovanju kao i Uredba o antidampingu.
  • Pripremljena je inicijalna ponuda za pregovore o uslugama.
  • Trenutno su u toku pripreme se treći sastanak Radne Grupe za pristupanje Srbije STO.  Neće biti pregovaranja, već se očekuju inicijalni bilateralni sastanci. Dobijene su informacije da su Kanada, Norveška i Turska tražile biateralne sastanke.