Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Institut "Mihajlo Pupin" d.o.o.
11060 Beograd
Volgina 15
e-mail: konkurs@kondor.imp.bg.ac.yu

Dipl. inženjer – 2 izvršioca

  • poželjno sa stečenim zvanjem magistra/mastera
  • zainteresovani za rad na istraživanju i razvoju u oblastima embedded sistema, bežičnih komunikacija i digitalne obrade signala

Rok za prijave 23.09.2009. godine