Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

"MEDECON INTERNATIONAL"
11000 Beograd
Arčibalda Rajsa 53
tel.011/2316-502

Na određeno vreme do 6 meseci

Šef računovodstva

  • VII/1 stepen stručne spreme, ekonomski fakultet
  • 5 godina radnog iskustva
  • licenca ovlašćenog knjigovođe
  • probni rad 2 meseca