Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KBC Bežanijska kosa
11000 Beograd, Zemun
ul. Bežanijska kosa bb

Prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Konkurs je otvoren 15 dana

Radiolog – 3 izvršioca

  • završen Medicinski fakultet
  • završena secijalizacija iz radiologije
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima CT-a
  • nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se uzeti u razmatranje