Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Medicinska škola
11000 Beograd
Veljka Dugoševića bb
tel. 011/2415-455

Nastavnik prektične nastave

  • VI stepen stručne spreme, viši laboratorijski tehničar

Finansijski knjigovođa

  • IV stepen stručne spreme, finanijski tehničar ekonomskog smera
  • 5 godina radnog iskustva

Uz prijavu kandidat treba da dostavi sledeća dokumenta: diplomu, uverenje o državljanstvu, lekarsko uverenje, uverenje da nije osuđivan