Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 3
tel. 011/2638-943

 • Redovni profesor za užu naučnu oblast italijanistika, predmet italijanski jezik – na određ.vreme od 5 godina
 • Redovni profesor za užu naučnu oblast hispanistika, predmet španski jezik – na određ.vreme od 5 godina
 • Redovni profesor za užu naučnu oblast hispanistika, predmet španska književnost – na određ.vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor za užu naučnu oblast anglistika, predmet engleski jezik – na određ.vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor za užu naučnu oblast anglistika, predmet engleski jezik – na određ.vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor za užu naučnu oblast srpska književnost, predmet narodna književnost – na određ.vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor za užu naučnu oblast romanistika, predmet francuski jezik – na određ.vreme od 5 godina
 • Viši lektor za užu naučnu oblast romanistika, predmet latinski jezik – na određ.vreme od 3 godina
 • Asistent za užu naučnu oblast bibliotekarstvo, predmet organizacija znanja – na određ.vreme od 3 godine
 • Asistent za užu naučnu oblast opšta književnost, predmet opšta književnost – na određ.vreme od 3 godine
 • Asistent za užu naučnu oblast germanistika, predmet istorija nemačkog jezika – na određ.vreme od 3 godine
 • Asistent za užu naučnu oblast skandinavistika, predmet skandinavistika – na određ.vreme od 3 godine
 • Asistent za užu naučnu oblast italijanistika, predmet italijanski jezik – na određ.vreme od 3 godine

USLOVI:

 • Uslovi konkursa su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Statutom filološkog fakulteta u Beogradu. Kandidati podnose: prijavu sa biografijom, diplomu odgovarajuće discipline, spisak radova i radove, na adresu fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.