Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

"SECURITON" d.o.o.
11000 Beograd
Danila Lekića-Španca 31
tel. 3187-081/ lok. 38

Zavarivač – 5 izvršilaca

  • III stepen stručne spreme u navedenom zanimanju
  • 1 godina radnog iskustva
  • provera radnih sposobnosti

Bravar monter (montažer centralnog grejanja) – 5 izvršilaca

  • III stepen stručne spreme u navedenom zanimanju
  • 1 godina radnog iskustva
  • provera radnih sposobnosti

Rad se zasniva na određeno vreme do 6 meseci.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa.