Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

INSTITUT ZA ŠUMARSTVO
11000 Beograd
Kneza Višeslava br.3
tel.3553-355; 3553-454

Istraživač pripravnik za rad na odeljenju za uređenje prostora GIS i šumarsku politiku

  • završen šumarski fakultet, smer šumarstva – dokaz diploma
  • završene master studije za oblast Šumarska politika i ekonomika – dokaz diploma

Kandidati uz prijavu na konkurs su obavezni da dostave: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, lekarsko uverenje i uverenje da nisu osuđivani.