Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KOMUNALNA DELATNOST

JAVNA KOMUNALANA PREDUZEĆA

JKP BEOGRADPUT
11000 Beograd, Nušićeva 21
tel: 3220-650, fax: 3302-855
Ivan Tejić, direktor
www.beogradput.rs

JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE
11070 Novi Beograd, Savski nasip 11
tel: 2093-208, fax: 3186-341
Goran Aleksić, direktor
www.beoelektrane.rs

JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
11000 Beograd, Kneza Miloša 27
tel: 3606-621, fax: 3612-123
Svetozar Veselinović, direktor
www.bvk.rs

JKP GRADSKA ČISTOĆA
11000 Beograd, Mije Kovačevića 4
tel: 2767-666, fax: 2084-375
Miroslav Bogdanović, direktor
www.gradskacistoca.rs

JKP GRADSKE PIJACE
11000 Beograd, Živka Karabiberovića 3
tel: 6422-566, fax: 2401-928
Ivan Sočo, direktor
www.bgpijace.rs

JKP INFOSTAN
11000 Beograd, Danijelova 33
tel: 3954-240, fax: 3376-357
Veselin Marković, direktor
www.infostan.co.rs

JKP PARKING SERVIS
11070 Novi Beograd, Kraljica Marija 7
tel: 2228-001, fax: 2228-005
Andrija Čuković, direktor
www.parking-servis.co.rs 

JKP POGREBNE USLUGE
11000 Beograd, Ruzveltova 50
tel: 2081-802, fax: 3291-517
Dragan Baltovski, direktor
www.beogradskagroblja.rs

JKP ZELENILO-BEOGRAD
11070 Novi Beograd, Surčinski put 2
tel: 6606-126, fax: 7129-300
Slobodan Stanojević, direktor
www.zelenilo.co.rs 


JAVNA PREDUZEĆA

JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO
ZEMLJIŠTE
I IZGRADNJU BEOGRADA
11000 Beograd, Njegoševa 84
tel: 3443-402, fax: 3442-780
Branislav Popović, direktor
www.beoland.com   

JP PUTEVI SRBIJE
11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 282
tel: 3040-701, fax: 3040-614
Zoran Drobnjak, direktor
www.putevi-srbije.rs  

JP GRADSKO STAMBENO
11000 Beograd, Danijelova 33
tel: 3950-429, fax: 3950-432
Nikola Kovačević, direktor
www.stambeno.com     

JP JUGOIMPORT SDPR
11150 Beograd, Bulevar umetnosti 2
tel: 222-4248, fax: 222-4599
Jugoslav Petković, direktor
www.yugoimport.com  

JP POSLOVNI PROSTOR                               
OPŠTINE ČUKARICA
11000 Beograd, Šumadijski trg 2
tel: 3552-478, fax: 3052-403
Saša Petronijević, direktor
www.jppp.org.rs    

JP POSLOVNI PROSTOR
OPŠTINE NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 221
tel: 7186-262, fax: 3186-262
Dragan Vujević, direktor
www.jppp-nbgd.rs 
   

JP POSLOVNI PROSTOR
OPŠTINE SAVSKI VENAC

11000 Beograd, Kneza Miloša 99
tel: 3615-395, fax: 3615-395
Nemanja Perišić Petovar, direktor 

www.poslovniprostorsavskivenac.co.rs

JP POSLOVNI PROSTOR
OPŠTINE STARI GRAD

11000 Beograd, Nušićeva 27
tel: 3220-910, fax: 3374-102
Katarina Simijonović, direktor

JP POSLOVNI PROSTOR
OPŠTINE VOŽDOVAC
11000 Beograd, Ustanička 125 c
tel: 3470-555, fax: 3470-555
Ranko Matijašević, direktor

JP POSLOVNI PROSTOR
OPŠTINE VRAČAR
11000 Beograd, Njegoševa 77 a
tel: 2457-234, fax: 2456-831
Vladimir Medaković, v. d. direktor   

JP POSLOVNI PROSTOR
OPŠTINE ZEMUN
11080 Zemun, Magistratski trg 1
tel: 3165-839, fax: 2610-239
Petar Jarić, direktor    

JP POSLOVNI PROSTOR
OPŠTINE ZVEZDARA
11000 Beograd, Bulevar kralja
Aleksandra 243-245
tel: 2417-153, fax: 2417-153
Jovan Aleksic, direktor 
www.zvezdara.org.rs