Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

JUGOTRADE d.o.o.
11108 Beograd
Dragoslava Srejovića 1 V
e-mail: natasa.vasiljevic@jugo-trade.com

Generalni direktor

  • VSS ekonomske struke
  • radno iskustvo: minimalno 3 godine provedeno na rukovodećem radnom mestu
  • da nije krivično ni prekršajno gonjen ni kažnjavan