Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MILŠPED d.o.o.
11000 Beograd
e-mail: konkurs@milsped.com

Menadžer sektora skladišta

 • VSS, saobraćajni fakultet
 • znanje engleskog jezika
 • rad na računaru
 • poželjna vozačka dozvola B kategorije

Asistent direktora carinskog sektora

 • VSS Ekonomski ili drugi srodan fakultet
 • znanje engleskog jezika
 • poželjno znanje nemačkog jezika
 • rad na računaru
 • poželjna vozačka dozvola B kategorije

Referent komercijalnih poslova

 • VSS Ekonomski ili drugi srodan fakultet
 • znanje engleskog jezika
 • poželjno znanje nemačkog jezika
 • poželjno radno iskustvo
 • rad na računaru
 • poželjna vozačka dozvola B kategorije

Referent sektora domaćeg transporta i distribucije

 • VSS, saobraćajni fakultet
 • znanje engleskog jezika
 • rad na računaru
 • poželjna vozačka dozvola B kategorije

Referent međunarodnog transporta

 • znanje engleskog jezika
 • poželjno znanje nemačkog jezika
 • poželjno radno iskustvo
 • poželjna vozačka dozvola B kategorije

Prijave sa kraćom biografijom poslani na e-mail: konkurs@milsped.com najkasnije do 1.10.2009.