Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DUGA SISTEM doo
11000 Beograd
Vuka Vrčevića bb
tel. 3292-234

fax: 3292-091

Šef računovodstva

  • VII/1 ili VI stepen stručne spreme
  • licenca ovlašćenog računovođe
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
  • poželjno radno iskustvo u građevinarstvu
  • poznavanje rada na računaru

Prijavu poslati do 07.10.2009. godine na e-mail: office@dugasystem.com, poštom na adresu preduzeća ili faksom na broj: 3292-091