Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Novo Nordisk Pharma d.o.o.
11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 9b, sa naznakom "Za konkurs", ili na
e-mail: sona@novonordisk.com

Saradnik u kliničkim ispitivanjima

  • završen medicinski ili drugi fakultet bioloških nauka
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • dobro poznavanje rada u programima Word, Windows, Excel, MS Office, Internet
  • položen vozački ispit B kategorije
  • radno iskustvo u kliničkim ispitivanjima

Nudimo vam:

  • rad u vodećoj svetskoj kompaniji
  • stimulativna primanja
  • stručno usavršavanje po evropskim standardima
  • početak rad: 1 decembar 2009.
  • Molimo da vaše pismene prijave uz CV, adresu i telefonski broj pošaljete do 11. oktobra.