Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu saobraćajni fakultet
11000 Beograd
Vojvode Stepe 305
tel. 3091-252

Radnik na održavanju čistoće, na određeno vreme od 6 meseci

  • II ili I stepen stručne spreme, osnovna škola

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa (biografija, diploma) dostaviti na adresu fakulteta.