Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet
11030 Beograd
Kneza Višeslava 1
tel. 3053-921
e-mail: posao@sfb.bg.ac.rs

Šef službe za računovodstvo i finansije

  • VII/1 stepen stručne spreme, ekonomski fakultet
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na finansijsko-računovodstvenim poslovima
  • poznavanje finansijske problematike univerzitetskog obrazovanja
  • sertifikat ovlašćenog računovođe
  • poznavanje rada na računaru (MS Office) i sistem elektronskog poslovanja
  • iskustvo u realizaciji međunarodnih ugovora (finansiranje međunarodnih naučnih i stručnih projekata)
  • vladanje najmanje jednim stranim jezikom (prednost – engleski)
  • da kandidat ispunjava druge uslove iz akta o sistematizaciji