Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

IRSKA PRIHVATILA LISABONSKI UGOVOR  

Građani Irske su na ponovljenom referendumu , 3.oktobra 2009.godine , prihvatili ratifikaciju Lisabonskog ugovora koji su pre 15 meseci odbili. Prihvatanjem ratifikacije Lisabonskog ugovora irski glasači otvorili su vrata daljem proširenju EU. Žoze Manuel Barozo predsednik Evropske komisije je naglasio da su sada sve države članice EU na demokratski način prihvatile Lisabonski ugovor , neke refendumom a neke u parlamentu. Proces ratifikacije treba da se završi još u Poljskoj i Češkoj gde procedura nalaže da , posle odluke parlamenta , predsednik države potpisom ratifikuje međunarodne akte, pa tako i Lsabonski sporazum.
Lisabonski ugovor će stupiti na snagu , tek kada bude ratifikovan u svim državama EU.