Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

11000 Beograd
Balkanska 18
tel. 3626-089

Higijeničar – 4 izvršioca

  • IV ili III stepen stručne spreme u bilo kom zanimanju ili I stepen stručne spreme, osnovna škola
  • probni rad 3 meseca