Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
11000 Beograd
Blagoja Parovića 156
tel. 3531-018

Asistent za predmete psihologija, razvojna psihologija i pedagoška psihologija, uža naučna oblast društveno-humanističke nauke u sportu i fizičkom vaspitanju

  • Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene čl. 72. Zakona o visokom obrazovanju RS i da imaju završen filozofski fakultet – odsek psihologija.

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.