Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KABLRPOJEKT DOOO
11070 Novi Beograd
Partizanske avijacije 4
tel. 3148-600
e-mail:posao@kablprojekt.com

Odgovorni izvođač radova

  • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer geodezije
  • položeni stručni ispit
  • licence 471 i 372

Odgovorni izvođač radova

  • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku
  • položeni stručni ispit
  • licence 450 i 350