Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Predškolska ustanova vrtić MEDA
11000 Beograd
Dimitrija Katića 14
tel. 065/2315-876

Direktor vrtića

  • VII/1 stepen stručne spreme, filozofski fakultet – smer psihologija ili pedagogija ili učiteljski fakultet – smer vaspitač
  • položen stručni ispit i licenca za rad
  • najmanje 5 godina radnog iskustva
  • položen ispit za direktora
  • probni rad 6 meseci

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa