Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu filološki fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 3
tel. 2638-943

  • Viši lektor za užu naučnu oblast hispanistika, predmet španski jezik – na određeno vreme od 3 godine
  • Viši lektor za užu naučnu oblast bohemistika, predmet češki jezik – na određeno vreme od 3 godine
  • Lektor za užu naučnu oblast anglistika, predmet savremeni engleski jezik – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast srpska književnost, predmet srednjovekovna književnost – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast neohelenistika, predmet grčki jezik – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast bohemistika, predmet češki jezik i književnost– na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast germanistika, predmet nemački jezik – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast albanologija, predmet albanski jezik i književnost – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast rusistika, predmet ruska književnost – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast romanistika, predmet francuska književnost – na određeno vreme od 3 godine

Usovi konkursa su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Statutom Filološkog fakulteta u Beogradu. Kandidati podnose prijavu sa biografijom, diplomu odgovarajuće discipline, spisak radova i radove, na adresu Fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa..