Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu elektrotehnički fakultet
11000 Beograd
Bul. kralja Aleksandra 73
Tel. 3218-326

Docent za užu naučnu oblast elektroenergetski sistemi – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira

Docent za užu naučnu oblast primenjena matematika – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira

Docent za užu naučnu oblast automatika – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, magistar nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira

Asistent za užu naučnu oblast energetski pretvarači i pogoni – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, magistar nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira

Asistent ili saradnik u nastavi za užu naučnu oblast računarska tehnika i informatika– na određeno vreme od 3 godine – 2 izvršioca

  • VII/1 stepen stručne spreme. Ostali uslovi utvrđeni su odredbama čl. 72 i čl. 71 Zakona o visokom obrazovanju

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast računarska tehnika i informatika – na određeno vreme od 12 meseci

  • VII/1 stepen stručne spreme. Ostali uslovi utvrđeni su odredbama čl. 71 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005), u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Molbe sa potrebnim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, Sekretarijatu Fakulteta.