Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet
11000 Beograd
Vojvode Stepe 450
tel. 3974-349

Vanredni profesor za užu naučnu oblast fizička hemija – na period od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, doktor nauka, završen fakultet za fizičku hemiju ili farmaceutski fakultet
  • ostali uslovi propisani Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije iStatutom Farmaceutskog fakulteta

Asistent za užu naučnu oblast toksikološka hemija – na period od 3 godine

  • VII/1 stepen stručne spreme, završen farmaceutski fakultet, prosečna ocena u toku osnovnih studija najmanje 08,00
  • kandidati treba da pohađaju doktorske studije, kao i da ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Statutom Fakulteta

Asistent za užu naučnu oblast organska hemija – na period od 3 godine

  • VII/1 stepen stručne spreme, završen hemijski ili farmaceutski fakultet, prosečna ocena u toku osnovnih studija najmanje 08,00
  • kandidati treba da pohađaju doktorske studije, kao i da ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Statutom Fakulteta.

Prijave slati na adresu Fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.