Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Matematički fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 12-16
tel. 2027-809

Docent za naučnu oblast geometrija – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, univerzitetski profesor matematike

Docent za naučnu oblast računarstvo i informatika – na određeno vreme od 5 godina – 2 izvršioca

  • VIII stepen stručne spreme, univerzitetski profesor matematike

Asistent za naučnu oblast matematička analiza - na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, univerzitetski asistent matematike, student doktorskih studija.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu Fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.