Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Uprava gradske opštine Obrenovac
11500 Obrenovac
Vuka Karadžića 74
tel. 8721-786

Stručni saradnik za poslove urbanizma

  • VII/1 stepen stručne spreme, završen arhitektonski fakultet
  • položen stručni ispit
  • najmanje 1 godina radnog iskustva