Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Multinacionalna kompanija
11000 Beograd
e-mail: office@logospr.rs

Finansijski direktor

  • Diploma fakulteta
  • Sertifikat za ovlašćenog knjigovođu
  • Odlično znanje engleskog jezika
  • Odgovarajuće radno iskustvo
  • Poznavanje Microsoft Office paketa
  • Potrebno je dostaviti lične podatke (godine, bračno stanje, državljanstvo)

Uz CV isključivo na engleskom jeziku, molimo da se priloži i novija fotografija