Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


 Vera Tošić
diplomirani ekonomista
SEKRETAR CENTRA

tel: (+381 11) 2643 774
vtosic@kombeg.org.rs