Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


Petar Stolica, dipl. ekonomista
SEKRETAR UDRUŽENJA
e-mail: pis@kombeg.org.yu
tel: (381 11) 2642-778