Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrommr Dragan Stefanović, dipl.inž. saobraćaja
SEKRETAR UDRUŽENJA

e-mail: stefanovicd@kombeg.org.yu
tel:+(381 11) 2642-855, 2641-355 lok.165
fax: +(381 11) 2642-029