Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom
Došen Miloš
diplomirani ekonomista
SEKRETAR CENTRA
e-mail:
mdosen@kombeg.org.rs
tel: (381 11) 2641-355 (lokal 159)