Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom
Ljiljana Brajović
diplomirani pravnik
SEKRETAR UDRUŽENJA
e–mail: ljbrajovic@kombeg.org.rs
tel: (381 11) 2646 633