Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DDOR NOVI SAD ADO OGF Beograd
11070 Novi Beograd
Bulevar Zorana Đinđića 6b
tel. 021/4886-069
e-mail: ddor@ddor.co.rs

Akviziter osiguranja života na određeno vreme do 3 meseca – 5 izvršilaca

  • VI ili IV stepen stručne spreme, ekonomske struke ili I stepen stručne spreme, lice bez zanimanja
  • poznavanje rada na računaru,
  • neophodno iskustvo u prodaji, upornost, komunikativnost,
  • provera radnih sposobnosti

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa svoje prijave treba da dostave putem pošte, na adresu:

DDOR NOVI SAD a.d.o, Sektor za ljudske resurse, Bulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad ili na e-mail: ddor@ddor.co.rs