Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KOPAONIK AD
11000 Beograd
Dubrovačka 35
tel. 3281-453

Računopolagač

  • IV stepen stručne spreme, magacioner-skladištar ili ekonomski tehničar
  • 3 godine radnog iskustva

Prednost imaju kandidati koju su radili sa građevinskim materijalom i metalnom robom

Zamenik računoplagača

  • IV stepen stručne spreme, magacioner-skladištar ili ekonomski tehničar
  • 3 godine radnog iskustva

Prednost imaju kandidati koju su radili sa građevinskim materijalom i metalnom robom