Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Medicinska škola "Beograd"
11000 Beograd
Deligradska 31
tel. 2684-585

Nastavni (profesor) računarstva i informatike – sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene

  • VII/1 stepen stručne spreme, profesor informatike odnosno diplomirani informatičar, profesor matematike, odnosno diplomirani matematičar, smer računarstva i informatike, diplomirani inženjer elektrotehnike, odnosno elektronike- smer informatika i primena kompjutera, diplomirani inženjer za informacione sisteme, diplomirani inženjer elektrotehničke – smer automatike, automatike i računarske tehnike ili računarske tehnike
  • obavezan probni rad od 3 meseca, bez obzira na dužinu radnog iskustva

Nastavni (profesor) matematike – sa 50% radnog vremena, na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene

  • VII/1 stepen stručne spreme, profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar – informatičar, diplomirani matematičar – matematika finansija
  • obavezan probni rad od 3 meseca, bez obzira na dužinu radnog iskustva

Nastavnik praktične nastave – vežbi: a) osnovne masaže i B) kineziterapija – sa 90% radnog vremena, na određeno vreme do kraja školske 2009/2010 godine

  • VI stepen stručne spreme, viši fizioterapeutski tehničar, obavezan probni rad od 3 meseca, bez obzira na radno iskustvo

Kandidati su obavezni da dostave: prijavu, diplomu (overen prepis), uverenje o državljanstvu (overen prepis). Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati