Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju
11000 Beograd
Sokobanjska 17a
tel. 3974-302

Medicinska sestra na određeno vreme do 12 meseci – 3 izvršioca

  • IV stepen stručne spreme u navedenom zanimanju