Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet
11000 Beograd
Bulevar Kralja Aleksandra 73
tel. 3218-320

Docent za užu naučnu oblast telekomunikacije – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, doktor tehničkih nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira.

Molbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Sekretarijatu fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.